Home WA07200 Foco para retinoscopio halógeno 2.5V

WA07200 Foco para retinoscopio halógeno 2.5V

SKU: WA07200 Etiqueta:

Descripción

Descripción

  • Para: Retinoscopio obsoleto 17200