Home WA04600 Foco para retinoscopio halógeno 2.5V

WA04600 Foco para retinoscopio halógeno 2.5V

SKU: WA04600 Etiqueta:

Descripción

Descripción

  • Para: Retinoscopio obsoleto 17710